การตลาดโรงแรมแบบบูรณาการ

ความรู้ที่มีคนอยากได้ แต่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน

terry-ihotel

          ในธุรกิจโรงแรมของบ้านเรานั้น ยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดไปทำงานอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่การให้ศึกษาทางด้านนี้โดยตรงแบบจริงๆ จังๆ นั้นยังไม่มีที่ใดเปิดสอน iHotelMarketer.Com จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาแบ่งปันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา

register button          ผู้จัดทำขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์โดยเพื่อมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่จัดไว้เฉพาะสมาชิก เขียนคอมเม้นท์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สมัครสมาชิกได้ที่นี่ 

***ถ้าท่านลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางเรา ให้ติดต่อแจ้งผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

สมาชิกเว็บไซต์ ควร Login เข้าระบบ เพื่ออ่านบทความที่จัดไว้เฉพาะสมาชิกได้

ติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/hotelmarketer

A+ A A-

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ของโรงแรม

Rate this item
(5 votes)

การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดของโรงแรมนั้น นอกจากจะต้องมีการกำเป้ารายได้ที่เกิดจากยอดขาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของโรงแรมแล้ว แผนการตลาดโรงแรมควรที่จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดของตนเองว่าจะดำเนินการหรือพัฒนาการตลาดไปในทิศทางใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีเป้าหมายเป็นเช่นใด และควรที่จะต้องมีแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ในแต่ละการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่โรงแรมต้องการ

การตลาดโรงแรมนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้สามารถขายห้องพักให้หมดไปแล้วเลิกรากันไป แต่การตลาดโรงแรมที่เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านการบริการที่จะต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยาวนานซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน และสามารถส่งผลต่อธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ดังนั้นการวางแผนการตลาดที่ดีต้องมีการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดไว้ในหลายๆ มิติ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านที่มากกว่าการสร้างรายได้จากยอดขายแต่เพียงอย่างเดียว

การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตลาดโรงแรมนั้นจำต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาดหลัก มีการจัดทำแผนและรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนดัชนีชีวัดประสิทธิภาพที่กำหนดปลีกย่อยลงไปในแต่ระเรื่องที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้วโรงแรมควรที่จะมีการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตลาดห้องพักโรงแรมในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. จำนวนวันเข้าพักเฉลี่ย (Length of Stay - LOS) ในการดำเนินธุรกิจให้บริการห้องพักของโรงแรมนั้น การที่มีลูกค้าเข้ามาพักและใช้บริการในระยะเวลาที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการให้บริการ ตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า จำนวนวันเข้าพักของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อทางโรงแรมมากขึ้น ดังนั้นโรงแรมทั้งหลายควรที่จะมีการตั้งเป้าเพิ่มจำนวนวันเข้าพักเฉลี่ยของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
 2. จำนวนผู้กลับมาใช้บริการซ้ำ (Repeater) การที่ลูกค้าของโรงแรมกลับเข้ามาใช้บริการซ้ำจะช่วยให้โรงแรมลดต้นทนค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ๆ มาใช้บริการ โรงแรมและลูกค้ามีความคุ้นเคยกันมากขึ้น ก็สามารถที่จะจัดการบริการให้ตรงความต้องการและประทับใจมากขึ้น ยิ่งโรงแรมมีลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการซ้ำมากเพียงใดก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงแรมมากขึ้น ดังนั้นโรงแรมควรที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายใหัมีจำนวนลูกค้าที่กลับเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
 3. ระยะเวลาการจองห้องพักล่วงหน้า (Lead Time) การจองห้องพักโรงแรมเข้ามาล่วงหน้าเป็นสิ่งที่โรงแรมทั้งหลายต้องการเพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการขายไม่ได้ในนาทีสุดท้ายหรือการขาดทุนในการดำเนินกิจการ ระยะเวลาการจองห้องพักล่วงหน้าที่สูงจะช่วยให้โรงแรมสามารถที่จะพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้าตลอดจนการวางแผนการให้บริการลูกค้าไว้รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการทำ Yield Management หรือ Revenue Management กับห้องพักที่เหลือไว้ขายในนาทีสุดท้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกเช่นเดียวกัน โรงแรมจึงควรที่จะกำหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนวันที่มีการจองห้องพักล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้น
 4. อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average Daily Room Rate - ADR.) โดยทั่วไปแล้วโรงแรมต้องการอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่สูง เพื่อให้มีกำไรต่อหน่วยสูง คุ้มค่ากับการลงทุนและได้กำไรหรือผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น แต่ทั้งนี้อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ในภาวะปกติในทิศทางที่ตรงกันข้าม
 5. อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) โรงแรมจำเป็นที่จะต้องมีอัตราการเข้าพักกเฉลี่ยในอัตราที่เหมาะสมจึงจะสามารถสร้างรายได้ให้กับทางโรงแรมทั้งจากการให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ ของโรงแรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอัตราการเข้าพักเฉลี่ยนี้จะมีความสัมพันธ์กันกับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย แต่ไม่มีสูตร หรือสัดส่วนที่ตายตัวว่าจะเป็นเท่าใด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนในการดำเนินธุรกิจ ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อการขาดทุนได้ โรงแรมจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดเป้าหมายอัตราการเข้าพักเฉลี่ยไว้อย่างชัดเจน
 6. รายได้ค่าห้องพักต่อจำนวนห้องที่มีไว้ให้บริการ (Revenue per Available Room - Rev.PAR) เป็นสิ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจและเป็นผลมาจากอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย และอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีความสัมพันธ์กันในทิศทางที่ตรงกันข้าม หรือในลักษณะของอุปสง (Demand) และ อุปทาน (Supply) การที่โรงแรมมี Rev.PAR ที่สูงนั่นหมายถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากห้องพักในโรงแรมทั้งหมดที่มีไว้ให้บริการลูกค้าในอัตราที่สูง คือมีอัตราค่าห้องพักที่สูง และอัตราการเข้าพักสูงด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จะส่งผลต่อรายได้และกำไรของโรงแรมที่สูงขึ้นตามไปด้วย
 7. รายได้เฉลี่ยจากผู้เข้าพักต่อคนต่อคืนเป็นเท่าใด (Revenue per Person Per Night) รายได้เฉลี่ยส่วนนี้เป็นการคิดรายได้จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแขกที่เข้าพักในโรงแรมว่ามีการใช้จ่ายระหว่างที่เข้าพักมากน้อยเพียงใด ซึ่งรวมทั้งการใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ ภายในโรงแรมด้วย การมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อคืนในอัตราที่สูงก็จะส่งผลต่อรายได้และผลกำไรของโรงแรมที่เพิ่มมากขึ้น
 8. อัตรผู้เข้าพักเฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (Person per room per night) การกำหนดเป้าหมายในลักษณะนี้ต้องกำหนดให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับลักษณะการให้บริการของทางโรงแรม ถ้าเป็นโรงแรมที่เน้นในด้านการให้บริการห้องพักแต่เพียงอย่างเดียวมักจะกำหนดเป้าหมายมีอัตราผู้เข้าพักเฉลี่ยต่อห้องต่อคืนในอัตราที่ลดลง เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ เช่นค่าซักรีดผ้าปูที่นอนลดลง ค่าบริการสิ่งของเครื่องใช้ในห้องพักแขกลดลง แต่ถ้าเป็นโรงแรมที่มีบริการด้านอื่นๆ ไว้บริการเพื่อหารายได้จากผู้ที่เข้าพักมากก็มักจะกำหนดเป้าหมายให้มีอัตราที่สูงขึ้น เพื่อโรงแรมจะสามารถหารายได้จากจำนวนผู้เข้าพักที่เพิ่มมากขึ้น
 9. อัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของแขก (Guest Satisfaction) การวัดและการประเมินผลความพึงพอใจของแขกที่มาใช้บริการภายในโรงแรมมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรม ถึงแม้ว่าโรงแรมจะสามารถขายห้องพักได้มาก มีแขกมาใช้บริการมาก โรงแรมมีรายได้สูง แต่ถ้าอัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของแขกที่มาใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ (ต่ำกว่าอัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของอุตสาหกรรม) โรงแรมนั้นอาจจะประสบปัญหาในอนาคตได้ โดยทั่วไปแล้วอัตราความพึงพอใจเฉลี่ยของแขกโรงแรมจะลดต่ำลงเมื่อมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในอัตราสูง เพราะการให้บิรการลูกค้าไม่ทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวแปรของความพึงพอใจของลูกค้า
 10. อัตราการจองห้องพักตรงกับโรงแรม (Hotel Direct Booking) การที่ลูกค้าจองตรงกับทางโรงแรมจะช่วยให้โรงแรมสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายห้องพักผ่านคนกลางลงไปได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงแรมต่างๆ ควรที่จะต้องมีการกำหนดและวางแผนกลยุทธ์ในการที่จะเพิ่มอัตราส่วนของลูกค้าที่จองตรงกับโรงแรมให้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

นอกจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 10 ประการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น โรงแรมแต่ละแห่งอาจจะมีการกำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์โดยอาศัยดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่โรงแรมเห็นว่าจะเป็นปัจจัยของความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่ควรจะนำมาใช้วัดประสิทธิภาพและประเมินผลทางด้านการตลาดของตนเองเป็นการเฉพาะก็ได้

ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุณเคยกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ในแผนการตลาดของโรงแรมคุณหรือไม่?

Last modified on Monday, 14 January 2013 21:06
Login to post comments

บทความอื่นๆ

การขายงานประชุม/สัมนาแบบแพคเกจ

การขายงานประชุม/สัมนาแบบแพคเกจ

โรงแรมที่มีห้องประชุม/สัมนาไว้ให้บริการลูกค้านั้น การขายห้องประชุม/สัมนาในล...

การตลาดผ่านเนื้อหา

การตลาดผ่านเนื้อหา

"Content is King" เป็นคำที่ บิลล์ เกตต์ ได้กล่าวเอาไว้ในลักษณะของวิสัยทัศน์...

เทคนิคการเพิ่มยอดขายผ่านเว็บไซต์โรงแรม

เทคนิคการเพิ่มยอดขายผ่านเว็บไซต์โรงแรม

ในการขายห้องพักผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของโรงแรมนั้นเป็นช่องทางการจำหน่ายที่ทางโ...

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงแรม

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงแรม

โรงแรม/รีสอร์ททั้งหลายคงจะมีคำถามเหมือนๆ กันตรงที่ว่า "อะไรคือปัจจัยในการเล...

กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด

กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด

การที่จะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการของโรงแรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมเป็นไปตามความ...

อำนาจที่ใช้ใน Revenue Management

อำนาจที่ใช้ใน Revenue Management

ในการบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรม และธุริจการบริการให้ประสบความสำเร็จนั้นธุร...

ดูบทความจากป้ายกำกับ

Booking Engine Branding CRM Digital Marketing GDS Internet Marketing Lead Generation Marketing Channels Online Channel Online Channels Online Distribution Channels Online Marketing OTAs Revenue Management Sales Management Sales Promotions Segmentation SEO Social Medias Travel Trade Show Website Marketing กลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา การขาย การขายผ่านอินเทอร์เน็ต การตลาด การตลาดออนไลน์ การตลาดโรงแรมออนไลน์ การบริหารงานขาย การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาลูกค้า การสื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดและการขาย ตลาดท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้บริโภค ส่งเสริมการขาย เทคนิคการขาย เทคโนโลยี แผนการตลาด แผนการตลาดโรงแรม

FourLeaf - Hospitality iPad

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Prev Next Page:

ผู้สนับสนุน

booking2hotel-banner


fourleaf


ads-banner-400x200

 • Comments
 • Tags

สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้วันนี้1026
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้3621
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้14720
เดือนนี้เดือนนี้65022
ทั้งหมดทั้งหมด2764086

We have 63 guests and no members online

business-web-designer-icon

บริการ การตลาดและการขาย

 • ที่ปรึกษาการตลาด
 • วางแผนการตลาด
 • ขายห้องพักผ่าน OTAs
 • บริหาร Extranets ของ OTAs

บริการ ฝึกอบรมการตลาดและการขาย

 • การจัดการการขายและช่องทางจัดจำหน่าย
 • การตลาดออนไลน์แบบบูรณาการ
 • การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
 • การให้บริการและการรักษาลูกค้า
 • การบูรณาการใช้งานเทคโนโลยีในธุรกิจ

เวบไซต์ในเครือ iHotel

 • iHotel2011.Com - การบูรณาการ IT & Internet
 • iHotelJobs.Net - ประกาศรับสมัครงาน - หางาน
 • iHotelDirect.Com - ทำเนียบธุรกิจกออนไลน์
 • iHoteliers.Net - สังคมและแวดวงคนโรงแรม
 • iHotelGuru.Com - การบริหารจัดการโรงแรม
 • iHotelMart.Net - แหล่งรวมสินค้ากิจการโรงแรม
 • Chanthaboon.Net - จันทบูรดอทเน็ต

รายละเอียด การติดต่อ

 

iHotel Marketer

2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Member Area